Usługi rolne

Orientacyjne ceny usług rolniczych ogłoszone przez Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych w 2016 r

Przedstawione ceny usług rolniczych są cenami orientacyjnymi netto i mają wyłącznie poglądowy charakter.
Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych w żaden sposób nie obliguje do ich stosowania członków Związku oraz innych podmiotów świadczących usługi rolnicze

 

NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA CENA USŁUGI
(PLN 2016*)
PRACE POLOWE

orka ha 300 (z p.)
siew siewnikiem zbożowym ha 170 (z p.)
siew siewnikiem punktowym (buraki z podsiewem nawozu i kukurydza) ha 140 (z p.)
ZBIÓR ZBÓŻ

zbiór kombajnem zbożowym ha 270 (b p.)
zbiór kukurydzy kombajnem zbożowym ha 290 (b p.)
suszenie ziarna 1 t wysuszona o 1% 10 (z p.)
zwijanie słomy prasą rolującą 1 balot (od ø 150 cm) 17 (z p.)
zbiór słomy prasą wielkogabarytową 1 balot (do 350 kg) 27 (z p.)
TRANSPORT

prace załadunkowe ładowarki rolniczej h 130 (z p.)
ciągnik + 1 przyczepa do 16 t h 190 (z p.)
ZBIÓR ZIELONEK I KUKURYDZY

koszenie kosiarką ha 130 (z p.)
zbiór zielonek sieczkarnią samojezdną ha 220 (b p.)
zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną na kiszonkę ha 290 (b p.)
zbiór sianokiszonki przyczepą samozbierającą h (do 50 m3) 350 (z p.)
zwijanie bel sianokiszonki z foliowaniem 1 balot (ø 120 cm) 50 (z p)
kiszenie w rękawie ziarna, wysłodków i zielonek t 28 (z r.i p.)
ZBIÓR OKOPOWYCH

zbiór buraków kombajnem samojezdnym wraz z pryzmowaniem ha 970 ( z.p.)
doczyszczanie i załadunek buraków cukrowych t 5,60 ( z p.)
INNE

oprysk opryskiwaczem samojezdnym ha 70 ( z p.)
oprysk opryskiwaczem samojezdnym o wysokim prześwicie ha 90 (z p.)
rozsiew wapna (rozrzutnik 16t) t 200 ( z p.)
rozrzut obornika (rozrzutnik 16t) t 200 ( z p.)
gniecenie ziarna i zakiszanie go w rękawie foliowym t 60 ( z p.)
     

* ceny netto przy koszcie paliwa z dnia 07.03.2016 r.Objaśnienia:

z p. – z paliwem 
b.p. – bez paliwa
z r. i p. – z rękawem i paliwem