Usługi rolne

W dniu 6 grudnia 2011 roku w Ciechocinku Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych zorganizował spotkanie dla członków i zaproszonych gości reprezentujących środowisko usługodawców rolnych związanych z kopaniem i czyszczeniem buraków cukrowych oraz ich transportem do cukrowni. Spotkanie to było poświęcone podsumowaniu kampanii buraczanej 2011.

Usługodawcy wymienili swoje doświadczenia związane z współpracą z poszczególnymi koncernami cukrowniczymi oraz ocenili warunki, na jakich wykonywali usługi. Stwierdzono, że większość firm kopiących i czyszczących buraki oraz zajmujących się ich transportem do cukrowni nie osiągnęła cen gwarantujących rentowność tych usług. Zwrócono uwagę na wady uproszczonego obliczania kosztów usług bez uwzględniania wszystkich elementów kosztotwórczych. Na ten fakt wskazał w swoim wystąpieniu prof. Edmund Lorencowicz. Krytycznie oceniano stosowanie przez koncerny cukrownicze tzw. „II netto”. Rozwiązania takiego nie stosuje się w innych krajach europejskich, gdzie czyści się buraki cukrowe przy użyciu takich samych technologii, jak w Polsce.

Wyrażono zaniepokojenie, że w niedługiej perspektywie coraz gorsze warunki świadczenia usług odbiją się negatywnie na kondycji firm usługowych.