Usługi rolne

Gniecenie ziarna i zakiszanie go w rękawach foliowych