Usługi rolne

Zakres świadczonych usług przez członków PZPUR

l.p.

nazwa usługi

firma świadcząca

1

siew nawozów

AGROMIX,   AGROHANDEL, LEHMANN AGROTECHNIKA

2

siew zbóż

AGROMIX,    LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO KOMPLEKS, AGROHANDEL, AGROM, PHU KOWALA

3

siew kukurydzy

AGROMIX, LEHMANN AGROTECHNIKA,  AGRO KOMPLEKS,   AGRO-EKO, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA, AGRO-RENT

4

siew buraka cukrowego

 

5

zbiór sianokiszonek

AGROMIX,   LEHMANN  AGROTECHNIKA, RAITECH, AGRO-EKO,   AGROM, PHU KOWALA, AGRO-RENT

6

zbiór buraka cukrowego

AGROMIX, AGROM, LEHMANN  AGROTECHNIKA, RAITECH, AGRO-EKO,   BMZ  KWAPICH  BERNARD,  USŁUGI ROLNE KOŁODZIEJCZAK,   PPHU AGRO-BETA, GPR  BETA,   PST LEBARTO, PHU  LISIŃSKI  MARIUSZ,  PHU KOWALA, SPEDYTOR, PHU  KATARZYNA  PIECHEL-KACZMAREK, HTS  SOKOŁOWSKI  ZDZISŁAW,   WUREX

7

czyszczenie buraka cukrowego

SPEDYTOR, PHU LISIŃSKI MARIUSZ, PST LEBARTO, GPR BETA, PPHU AGRO-BETA, HTS SOKOŁOWSKI ZDZISŁAW, PHU KATARZYNA PIECHEL-KACZMAREK, USŁUGI ROLNE KOŁODZIEJCZAK, WUREX

8

zbiór traw i zielonek

AGROM, LEHMANN AGROTECHNIKA, AGROHANDEL, PHU KOWALA, AGRO-RENT

9

zbiór rzepaku

AGROM, LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO KOMPLEKS, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA, AGRO-RENT

10

zbiór słonecznika

GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

11

koszenie zbóż

AGROMIX, AGROM, RAITECH, AGRO-EKO, AGROHANDEL, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

12

koszenie kukurydzy na ziarno

AGROMIX, AGROM, LEHMANN  AGROTECHNIKA, AGRO KOMPLEKS, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA, AGRO-RENT

13

koszenie kukurydzy na zielonkę

AGROMIX, AGROM, RAITECH, AGRO KOMPLEKS, AGROM, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

14

prasowanie słomy

AGROMIX, LEHMANN AGROTECHNIKA, RAITECH, AGRO-EKO, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA, AGRO-RENT

15

prasowanie siana

LEHMANN AGROTECHNIKA, PHU KOWALA, AGRO-RENT

16

prasowanie sianokiszonek

LEHMANN AGROTECHNIKA, PHU KOWALA, AGRO-RENT

17

pakowanie pasz objętościowych i ziarna w rękawie foliowym

AGROM, LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO KOMPLEKS, AGROM, GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA, AGRO-RENT

18

opryski upraw polowych

AGROMIX,LEHMANN AGROTECHNIKA

19

wapnowanie pól, rozrzucanie obornika

LEHMANN AGROTECHNIKA, BAG POLSKA

20

wynajem ładowarki teleskopowej

AGRO-EKO, AGROM, PHU KOWALA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

21

doradztwo prawne

APRA

22

uprawa gleby

GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, PHU KOWALA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

23

usługi transportowe

GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIERKOT, HTS SOKOŁOWSKI ZDZIASŁAW, SPEDYTOR, WUREX, PHU KOWALA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

24

 zakiszanie pasz w rękawach foliowych

 BAG POLSKA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

25 

 gniecenie ziarna

 BAG POLSKA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

26

 gniecenie ziarna i zakiszanie go  w rękawach foliowych

 BAG POLSKA,LEHMANN AGROTECHNIKA, AGRO-RENT

27

 rozlewanie gnojowicy

 BAG POLSKA