Usługi rolne

nowy wymiar rolnictwa

Pokaż menu

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w statucie.


Polski Związek Pracodawców Usługodawców Rolnych to:

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Unowocześnianie działalności gospodarczej

Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna, organizowanie szkoleń, pomoc techniczna, badania i prognozowanie rynku

Współpraca międzynarodowa z pokrewnymi organizacjami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy europejskich