Aktualności

Kongres Techniki Rolniczej – wspólna inicjatywa miesięcznika „Rolniczy Przegląd Techniczny” i Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych

W dniu 15 maja 2019 roku w Luboniu k. Poznania odbyła się I edycja Kongresu Techniki Rolniczej pt. „Precyzyjne technologie i ekonomia w nowoczesnym rolnictwie”. Tematyka spotkania została podzielona na dwa bloki: technologiczny i usług rolniczych.

BLOK TECHNOLOGICZNY

  • Pogłówne nawożenie azotowe na podstawie map aplikacji: różne systemy kontra praktyka rolnicza.
  • Mapa zróżnicowania wskaźników wegetacji powstała dzięki skanowaniu upraw polowych naziemnym skanerem roślin Claas Crop Sensor zamontowanym na ciągniku.
  • Możliwości rejestracji i przetwarzania informacji na temat stanu roślin za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV) operujących na niskim pułapie.
  • Satelitarny system obserwacji, zróżnicowania indeksów wegetacyjnych oraz podejmowanych zabiegów nawożenia dla poszczególnych upraw (Moduł Claas Crop View).
  • Sprytne rozwiązanie dla całego gospodarstwa - oprogramowanie na dziś i jutro.
  • Prezentacja rozwiązań stosowanych w rozsiewaczach nawozów mineralnych przystosowanych do pracy na podstawie map aplikacji.

BLOK USŁUG ROLNICZYCH

  • ekonomika wykorzystania sprzętu w rolnictwie, a ceny usług. Łatwiej, szybciej, taniej – czy to możliwe?
  • Doświadczenia niemieckich usługodawców.
  • Rynek maszynowy i usługowy okiem jego uczestnika.

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rolników, producentów rolnych, jak i usługodawców rolnych, którzy licznie przybyli do Lubonia.

Gościem specjalnym Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych był przedstawiciel niemieckich usługodawców – Sebastian Persiński. Omówił on, jak ważne jest łączenie się usługodawców w związki i wspólne działanie. Podkreślał, że same usługi rolnicze już nie wystarczają, aby utrzymać dobrze prosperującą firmę usługową w sektorze rolniczym.

Członkowie Związku oraz ich goście mieli możliwość dalszej wymiany doświadczeń podczas wspólnej kolacji.

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie
www.kongrestechnikirolniczej.pl

Galeria