Aktualności

Spotkanie członków PZPUR - Łubowo 2013

9 października 2013 roku w miejscowości Łubowo w siedzibie Firmy AGROM, należącej do p. Przemysława Pruchniewskiego odbyło się zebranie członków PZPUR. Uczestniczący w spotkaniu członkowie omówili kwestie dotyczące zasad otrzymania tytułu Certyfikowanego Usługodawcy. Kolejnym tematem spotkania było opracowanie jednolitej, standardowej umowy na świadczenie usług rolniczych.
Na zakończenie obecni na zebraniu członkowie omówili cennik usług na 2014 rok.