Aktualności

Spotkanie w firmie usługowej PHU KOWALSKI w Cichoradzu

W dniu 4 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych w Cichoradzu. Organizatorem spotkania była firma PHU KOWALSKI – członek Związku. Oprócz spraw związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia uczestnicy także zapoznali się szerzej z działalnością firmy usługowej oraz parkiem maszynowym. Członkowie Związku mieli możliwość dalszej dyskusji i wymiany doświadczeń podczas wspólnej kolacji, która odbyła się w Toruniu.