Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Organizacji Usługodawców Rolnych

Jako członek Europejskiego Związku Usługodawców Rolnych wzięliśmy udział w Walnym Zgromadzeniu CEETTAR, które odbyło się 19 i 20 czerwca 2013r. w Madrycie. W spotkaniu uczestniczyły przedsiębiorstwa branży rolniczej z całej Europy.

Na początku spotkania Pan Eric Dresin, dyrektor CEETTAR, omówił sprawozdanie z działalności w latach 2012-2013. Podczas wystąpienia przedstawił też priorytety działalności Związku - zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zapewnienie swobody ruchu maszyn po drogach publicznych oraz optymalizacji prowadzenia robót leśnych. Jednym z działań podjętych przez CEETTAR w 2012 roku był aktywny lobbing, który ma uwzględnić wszystkie potrzeby przedsiębiorców we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020 i doprowadzić do zmniejszenia konkurencji między usługodawcami branży rolno-leśnej a właścicielami gospodarstw rolnych.

W Madrycie CEETTAR zacieśnił też współpracę z ENFE (Europejskim Stowarzyszeniem Branży Robót Leśnych). Potwierdza to aktywny udział w spotkaniach Simo Jakkoli, prezesa ENFE.

Podczas Zgromadzenia omówiono również problem zróżnicowanego opodatkowania i zasad dotyczących produkcji i dystrybucji dostępnych w europejskich krajach olejów napędowych do celów rolniczych. Uznano, że niezbędne jest wypracowanie jednolitych przepisów które miałyby obowiązywać we wszystkich krajach. Zdaniem europejskich przedsiębiorców ma to zapobiec przede wszystkim wzrostowi cen oleju w przyszłości.