Aktualności

Walne Zgromadzenie członków PZPUR

Na początku spotkania p. Prezes Zbigniew Studniarski przedstawił sprawozdanie z działalności PZPUR za okres od 04 czerwca 2012 roku do 05 czerwca 2013 roku. Następnie omówił spotkania w Brukseli i Bratysławie organizowane w ramach CEETTAR, gdzie m.in. przedstawił realny obraz dialogu społecznego w Polsce oraz sytuację w tym zakresie w przedsiębiorstwach usługodawców rolnych. Polscy przedsiębiorcy starają się przestrzegać przepisów prawa pracy, BHP i innych, ale nie są zainteresowani powstaniem i rozwojem w swoich firmach związków zawodowych. Wskazał na trudności w integracji środowiska ze zbiorem i czyszczeniem buraków cukrowych. Deintegracja tego środowiska i postawa koncernów cukrowniczych uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów w zakresie uzyskania satysfakcjonujących cen za te usługi.

Uczestniczący w Zgromadzeniu członkowie zaproponowali opracowanie jednolitej, standardowej umowy na wykonywanie usług rolniczych oraz opracowanie kryteriów ubiegania się o tytuł Certyfikowanego Usługodawcy.

Na koniec spotkania członkowie podjęli dyskusję na temat cen usług stosowanych przez poszczególnych usługodawców. Oceniono, że niekorzystnym zjawiskiem jest zwłaszcza stosowanie cen dumpingowych. Rynek usług psują też drobni przedsiębiorcy działający w „szarej strefie”. Zauważono, że sytuacja może ulec zmianie w wyniku zapowiadanego wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie.

Związek będzie śledził przebieg prac w tym zakresie.