Certyfikowany usługodawca

Znak "Certyfikowany Usługodawca PZPUR"

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych uzyskał w Urzędzie Patentowym oficjalną rejestrację znaku słowno-graficznego "Certyfikowany Usługodawca PZPUR".

Zakończyła się procedura rejestracyjna znaku towarowego i w dniu 24 marca 2020 roku zostało udzielone prawo ochronne wyłączne o nr R.327800. Znak posłuży do certyfikacji firm świadczących usługi rolne i będących członkami Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych.

Regulamin przyznawania i stosowania znaku