Działalność
Pokaż menu

Polski Związek Pracodawców - Usługodawców Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w statucie.

Działalność:

  • organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami Związku,
  • oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących procesów stanowienia i stosowania prawa oraz zasad obrotu gospodarczego przez organy władzy i administracji publicznej oraz działające w parlamencie i organach samorządowych ugrupowania polityczne,
  • pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków Związku,
  • organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz badań i prognozowania rynku,
  • współpraca z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz z przedsiębiorcami, zwłaszcza związanymi z gospodarką rolną i jej otoczeniem,
  • prowadzenie i organizowanie działalności wydawniczej potrzebnej dla członków Związku,
  • prowadzenie kampanii informacyjnych dla członków Związku,
  • upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy unijnych.