Historia
Pokaż menu

Historia

Założenie Związku:

W dniu 25 października 2004 roku na mocy uchwały zgromadzenia założycielskiego podjęto decyzję o założeniu związku pracodawców, który otrzymał brzmienie – Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych z siedzibą w Myślęcinku przy ulicy Bażanciej 1 w Osielsku. Założyciele Związku to 13 firm reprezentowanych przez właścicieli, przedstawicieli zarządu lub pełnomocników tych przedsiębiorstw.  Wpis do KRS otrzymano – 17 listopada 2004 roku.

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w statucie.

Od 15 kwietnia 2005 roku PZPUR – jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Usługodawców Rolnych CEETTAR z siedzibą  w Brukseli. Przedstawiciele PZPUR biorą aktywny udział w spotkaniach europejskiej organizacji CEETTAR i angażują się w sprawy unijne z zakresu rolnictwa.