Usługi agrotechniczne
l.p. nazwa usługi firma świadcząca
1 siew nawozów PW Agro-Eko, PUH Agromix
2 siew zbóż Agrohandel s.j., Świerkot sp. z o.o., Raitech, PUH Agromix,
3 siew kukurydzy Agrohandel s.j., Świerkot sp. z o.o., Raitech, PUH Agromix, PHU Kowalski
4 siew buraka cukrowego Agrohandel s.j., Raitech, PHU Kowalski, Spedytor sp. z o.o.
5 zbiór sianokiszonek PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., Raitech, PUH Agromix
6 zbiór buraka cukrowego PST Lebarto, Raitech, PR Łukaszów, GPR BETA, PHU Kowalski, Spedytor sp. z o.o
7 doczyszczanie buraka cukrowego PST Lebarto, GPR BETA, Spedytor sp. z o.o
8 zbiór traw i zielonek Agrohandel s.j., PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., PW Agro-Eko
9 zbiór rzepaku Agrohandel s.j., Świerkot sp. z o.o., Raitech, PHU Kowalski
10 zbiór słonecznika Świerkot sp. z o.o.
11 zbiór soi Świerkot sp. z o.o.
12 koszenie zbóż Agrom sp. z o.o., Agrohandel s.j., Świerkot sp. z o.o., Raitech, PUH Agromix, PHU Kowalski
13 koszenie kukurydzy na ziarno Agrom sp. z o.o., Agrohandel s.j., Świerkot sp. z o.o., PUH Agromix, PHU Kowalski
14 koszenie kukurydzy na zielonkę Agrohandel s.j., PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., PUH Agromix
15 prasowanie słomy Agrohandel s.j., PST Lebarto, PW Agro-Eko, PUH Agromix, PHU Kowalski
16 prasowanie siana Agrohandel s.j., PST Lebarto, PW Agro-Eko, PHU Kowalski
17 prasowanie sianokiszonek Agrohandel s.j., PW Agro-Eko, Spedytor sp. z o.o
18 pakowanie pasz objętościowych i ziarna w rękawie foliowym PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., Spedytor sp. z o.o
19 opryski upraw polowych PUH Agromix
20 wapnowanie pól, rozrzucanie obornika Świerkot sp. z o.o., PW Agro-Eko,
21 wynajem ładowarki teleskopowej Agrom sp. z o.o., PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., PW Agro-Eko, Spedytor sp. z o.o
22 doradztwo prawne Apra sp. z o.o.
23 uprawa gleby Agrohandel s.j., PW Agro-Eko
24 usługi transportowe Agrohandel s.j., PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., PHU Kowalski, Spedytor sp. z o.o
25 zakiszanie pasz w rękawach foliowych PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o., Spedytor sp. z o.o
26 gniecenie ziarna Świerkot sp. z o.o.
27  gniecenie ziarna i zakiszanie go  w rękawach foliowych PST Lebarto, Świerkot sp. z o.o.
28 rozlewanie gnojowicy Świerkot sp. z o.o., Spedytor sp. z o.o