W unii europejskiej

Polski Związek Pracodawców – Usługodawców Rolnych z dniem 15 kwietnia 2005 roku jest pełnoprawnym członkiem europejskiej organizacji CEETTAR z siedzibą w Brukseli.

Przedstawiciele PZPUR w dwuosobowym składzie biorą aktywny udział w spotkaniach europejskiej organizacji CEETTAR i angażują się w sprawy unijne z zakresu rolnictwa.

Współpraca z CEETTAR

 1. 31 marca 2005 roku – spotkanie przedstawicieli PZPUR z dyrektorem CEETTAR, E. Klocker.
 2. 15 kwietnia 2005 roku – PZPUR stał się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Usługodawców Rolnych CEETTAR.
 3. 26 kwietnia 2005 roku – udział w Walnym Zgromadzeniu CEETTAR w Brukseli.
 4. 12 maja 2005 roku – wstępny „polski projekt” autorstwa E. Klockera – "Uczyć się od siebie i wspólnie iść dalej".
 5. 22 listopada 2007 roku – udział w I posiedzeniu ekspertów w Brukseli dot. programu "Odnowa terenów wiejskich dla tworzenia potencjału zatrudnienia", omówienie certyfikacji.
 6. 23 stycznia 2008 roku – posiedzenie ekspertów w Brukseli dot. programu "Odnowa terenów wiejskich dla tworzenia potencjału zatrudnienia", nowi eksperci (E. Lorencowicz).
 7. 8-9 luty 2008 rok – posiedzenie Prezydium CEETTAR połączone z konferencją europejską UNIMA w Weronie.
 8. 6 marca 2008 roku – posiedzenie ekspertów w Brukseli dot. programu "Odnowa terenów wiejskich dla tworzenia potencjału zatrudnienia".
 9. 17 kwietnia 2008 roku - posiedzenie ekspertów w Brukseli dot. programu "Odnowa terenów wiejskich dla tworzenia potencjału zatrudnienia".
 10. 28 maja 2008 roku – udział w posiedzeniu Prezydium CEETTAR w Brukseli.
 11. 26-27 czerwca 2008 roku – udział w seminarium organizowanym przez CEETTAR i EFFAT w Lizbonie dot. promocji dialogu społecznego.
 12. 11-12 czerwca 2009 rok – udział w spotkaniu Komitetu Generalnego CEETTAR (zmiany  w wysokości składek członkowskich) i z przedstawicielem EFFAT na temat dialogu społecznego w Brukseli.
 13. 27-28 października 2009 roku – udział w spotkaniu Prezydium CEETTAR (dyskusja nt. sposobu głosowania poszczególnych członków) w Brukseli.
 14. 28-29 kwietnia 2010 roku – udział w konferencji zorganizowanej przez EFFAT nt. kwalifikacji przedsiębiorców oraz spotkaniu Prezydium CEETTAR w Berlinie.
 15. 30-31 czerwca 2011 - udział w konferencji zorganizowanej przez CEETTAR i szwecki związek usługodawców rolnych w Molme, Szwecja.

 

Określenie wymogów certyfikacji (standardy unijne)